Aktuelt

 • 16.05.2019 Kommunestruktur
  Nord-Gudbrandsdalen er samansett av små kommunar. Ei ny utgreiing frå Telemarksforskning om tilhøva skulle derfor vera interessant.
 • 06.03.2019 Vergemål
  Vergemål er tema som blir omhandla i media for tida. Dette i kjølvatnet av den såkalla Tolga-saka. Av den grunn har eg laga ein kort oversikt over...
 • 22.11.2018 Digital forvaltning
  Med dagens datateknologi blir fleire og fleire oppgåver robotstyrt. Dette gjev utfordringar i ei risikovurdering.
 • 22.11.2018 Klassifisering av psykisk utviklingshemma
  I siste tida har det vore nokre presseoppslag om klassifisering og godkjenning av søknader om økonomisk stønad for psykisk utviklingshemma i...

Kalender