Aktuelt

 • 02.01.2020 Ledig stilling
  Kommunane Sel, Vågå, Lom, Skjåk, Dovre og Lesja har felles sekretærordning for kontrollutvala i Nord-Gudbrandsdalen. Sekretariatet har ein...
 • 19.12.2019 Ny kommunelov
  Etter valet i september 2019 vart den nye kommunelova sett i kraft. Departementet arbeider ennå med nokre av forskriftene, som blir sett i kraft...
 • 16.05.2019 Kommunestruktur
  Nord-Gudbrandsdalen er samansett av små kommunar. Ei ny utgreiing frå Telemarksforskning om tilhøva skulle derfor vera interessant.
 • 06.03.2019 Vergemål
  Vergemål er tema som blir omhandla i media for tida. Dette i kjølvatnet av den såkalla Tolga-saka. Av den grunn har eg laga ein kort oversikt over...

Kalender

Ingen planlagte hendelser