Aktuelt

 • 22.11.2018 Digital forvaltning
  Med dagens datateknologi blir fleire og fleire oppgåver robotstyrt. Dette gjev utfordringar i ei risikovurdering.
 • 22.11.2018 Klassifisering av psykisk utviklingshemma
  I siste tida har det vore nokre presseoppslag om klassifisering og godkjenning av søknader om økonomisk stønad for psykisk utviklingshemma i...
 • 29.10.2018 Vesentleg feil eller mangel?
  Kommunane er verksemder med rigid kontrollsystem. Kanskje kan denne kronikken vera til ettertanke. Er det hensiktsmessig å påvise bokføringsfeil?
 • 18.10.2018 Innsynsrett skatterekneskap
  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har tolka innsynsretten hjå skatteoppkrevjar. Konklusjonen er at kontrollutvalet må ha lik rett som andre...

Kalender