Aktuelt

 • 06.03.2019 Vergemål
  Vergemål er tema som blir omhandla i media for tida. Dette i kjølvatnet av den såkalla Tolga-saka. Av den grunn har eg laga ein kort oversikt over...
 • 22.11.2018 Digital forvaltning
  Med dagens datateknologi blir fleire og fleire oppgåver robotstyrt. Dette gjev utfordringar i ei risikovurdering.
 • 22.11.2018 Klassifisering av psykisk utviklingshemma
  I siste tida har det vore nokre presseoppslag om klassifisering og godkjenning av søknader om økonomisk stønad for psykisk utviklingshemma i...
 • 29.10.2018 Vesentleg feil eller mangel?
  Kommunane er verksemder med rigid kontrollsystem. Kanskje kan denne kronikken vera til ettertanke. Er det hensiktsmessig å påvise bokføringsfeil?

Kalender