Aktuelt

 • 08.10.2018 Statsbudsjettet 2019
  Fylkesmannen i Oppland informerar om at kommunane får same handlingsrom som i 2018. Samstundes presenterer Fylkesmannen påverknader på situasjonen...
 • 18.09.2018 Nøkkeltall
  Fleire utvalsmedlemmar har etterlyst samanliknande KOSTRA-tal. For å etterkoma dette, er dei mest sentrale verdiane samla. Oppsettet er meint som...
 • 15.08.2018 Rolla til kontrollutvala
  Artikkel i Kommunal Rapport vurderer rolla til kontrollutvala.
 • 30.07.2018 Ny kommunelov
  Det er nå vedteke og sanksjonert ny kommunelov. Lova trer i kraft «når Kongen bestemmer», altså når regjeringa gjer vedtak om det. I praksis vil...

Kalender