Aktuelt

  • 15.08.2018 Rolla til kontrollutvala
    Artikkel i Kommunal Rapport vurderer rolla til kontrollutvala.
  • 30.07.2018 Ny kommunelov
    Det er nå vedteke og sanksjonert ny kommunelov. Lova trer i kraft «når Kongen bestemmer», altså når regjeringa gjer vedtak om det. I praksis vil...

Kalender

Ingen planlagte hendelser