Viktig melding

KORONAVIRUS

Alle kommunene i Nord-Gudbrandsdal har opprettet linjer for informasjon om koronaviruset. Vi anbefaler å følge med på kommunene sine hjemmesider for å få lokal informasjon.


- Sel kommune<https://www.sel.kommune.no/koronavirus-informasjonsside/>
- Vågå kommune<https://www.vaga.kommune.no/tenester/koronavirus-info/>
- Lom kommune<https://www.lom.kommune.no/koronaviruset/>
- Lesja kommune<http://krisestab.no/>
- Dovre kommune<http://krisestab.no/>
- Skjåk kommune<https://www.skjaak.kommune.no/aktuelt/koronavirus

 

Folkehelseinstituttet  og Helsenorge sine nettsider har heile tida oppdatert informasjon om utviklinga.

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

https://helsenorge.no/

Aktuelt

 • 13.03.2020 Møteverksemd
  Grunna koronaviruset er nå møteverksemda i kontrollutvala innstilt.
 • 02.01.2020 Ledig stilling
  Kommunane Sel, Vågå, Lom, Skjåk, Dovre og Lesja har felles sekretærordning for kontrollutvala i Nord-Gudbrandsdalen. Sekretariatet har ein...
 • 19.12.2019 Ny kommunelov
  Etter valet i september 2019 vart den nye kommunelova sett i kraft. Departementet arbeider ennå med nokre av forskriftene, som blir sett i kraft...
 • 16.05.2019 Kommunestruktur
  Nord-Gudbrandsdalen er samansett av små kommunar. Ei ny utgreiing frå Telemarksforskning om tilhøva skulle derfor vera interessant.

Kalender

Ingen planlagte hendelser