Lesja kommune

 Medlemmer:                                                     Vara i rekkefølge:

 Anders Norderhus (leder)                                Aslak Enstad

 Anne Cathrine Enstad                                     Åse Britt Storhaug von Rappe

 Oddvar Romundset (nestleder)                      Bjørg Eva Dalum

 Kari Kjøde Enger                                            Inger Marie Nyløkken

 Konrad Eithun                                                Dag Vidar Enebo