Viktig melding

   

Lesja kommune

Medlemmer:                                                     Vara i rekkefølge:

H  -  Anders Norderhus (leiar)                            Aslak Enstad

        Anne Cathrine Enstad                                Åse Britt Storhaug von Rappe

 

AP - Oddvar Romundset (leiar)                         Bjørg Eva Dalum

        Kari Kjøde Enger                                       Inger Marie Nyløkken

 

SP - Konrad Eithun                                            Dag Vidar Enebo