Vågå kommune

Kontrollutvalg i Vågå kommune
Medlemmer Varamedlemmer
Geir Inge Stadeløkken, leiar Wenche Iren Damstuen
Bjørg Schultz, nestleiar Kari Fortun
Ove Turtum Beate Bergheim
Ivar Valdvik Ivar Flagestad
Svanhild Mosebakken Brage Weldingh