Felles informasjon 6K

Orienteringene er ment for å gi felles informasjon som vedkommer alle seks kontrollutvalgene. Informasjonen kan gi grunnlag for videre behandling i de respektive utvalgene. Dette kan være forvaltningsrevisjoner, undersøkinger eller nærmere orienteringer.

Artikkelliste