Fellesmøte 31. oktober 2018

Helse og velferd er store einingar i kommunal sektor, med krav til tenester. Tilsynsmynde har Fylkesmannen. Lokalt er tenestene fordelt mellom Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske senter og primærkommunane.

Ingrid Renolen orienterte frå Fylkesmannen om lovkrava i kommunane.

.

 

Frå NGLMS stilte verksemdsleiar Arild Kongsrud og kommunalsjef Iren Ramsøy. Dei orienterte om