Avrekning revisjon 2018

Etter oppdragsavtalen med Innlandet Revisjon IKS skal kommunane avreknast etter medgått tid. Oppsettet er samla for heile Nord-Gudbrandsdalen