Fellesmøte 19. september 2018

For å få bakgrunnsstoff for verksemda og innspel til vidare arbeid orienterte SKNG, Nord-Gudbrandsdal Regionråd og Oppland fylkeskommune.

Sekretær Morten Sørhage i Sekretariatet for kontrollutvala i Nord-Gudbrandsdal orienterte om spørreundersøking om

Dgl. leiar Frode Damstuen i Nord-Gudbrandsdal regionråd orienterte om

 

Rådgjevar Svein Tore Jensen frå Oppland Fylkeskommune orienterte om status i arbeidet med