Regionrådet har fordelt kr 800.000 til kultur- og naturbasert næringsutvikling

En forutsetning for støtte er at aktiviteten skal gi økonomiske ringvirkninger

Regionrådet ønsker at aktivitetene kan bidra til en utvikling og modernisering av regionens opplevelsesnæringer.

Regionsjefen har nå fattet vedtak etter innstilling fra de næringsansvarlige i kommunene.

«Det er svært gledelig å se den store søknadsbunken, sier regionsjef Ole Aasaaren. Hele 44 søknader vitner om stor aktivitet. Vi har en region med mange flinke folk som bidrar til et bredt spekter av opplevelsestilbud. Etter å ha vurdert søknadene opp mot de retningslinjene som er vedtatt er det gitt støtte til 21 av søknadene, sier regionsjef Ole Aasaaren»   

 

 

2017-03-02

Arbeidsutvalget har møte den 10.mars

Arbeidsutvalget skal i møte ta stilling til tre søknader. Søknadene beskriver tiltak som har stor betydning for besøksnæringen i Nord-Gudbrandsdalen.

2017-03-02

Regionråd og pressekonferanse den 17.februar

Regionrådet har møte den 17.02. og skal behandle høringsuttale til Bioøkonomistrategi for Innlandet og søknad fra Unge Talenter.

Næringsarbeid har fokus i møte gjennom at Skåppå AS og Innovasjon Norge har hver sin bolk på møteplanen.

Etter regionrådsmøtet blir regionrådet med på en pressekonferanse der det vil bli informert om ny ungdomsmusikal i Nord-Gudbrandsdal.

 

2017-02-10

Brev til Klima- og miljødepartementet

Regionrådet for Nord-Gudbrandsdalen krev at Klima- og miljødepartementet fylgjer opp Stortinget sitt vedteke "Ulveforlik".

2017-02-03
randi mølmen

Åpent møte med Sykehuset Innlandet 1. februar i Otta Kulturhus

1. februar er det mulig å høre mer om framtidig sykehusstruktur i Innlandet.

Da kommer prosjektdirektør Roger Jenssen og prosjektleder Randi Mølmen(bildet) til Otta kulturhus for å forteller mer om planene.

– Her har norddølene en god anledning til å få en presentasjon av høringsdokumenter som omhandler framtidig sykehusstruktur i Innlandet, sier regionsjef Ole Aasaaren. Alle kommunestyrene i regionen er innkalt til møtet. Dette fordi de senere skal gi høringsuttalelse om planene.

Møtet er i Otta Kulturhus kl. 19.00..

2017-01-27
Artikkelarkiv
Dovre Delvis skyet 1
Lesja Delvis skyet 0
Lom Delvis skyet 3
Sel Delvis skyet 2
Skjåk Delvis skyet 3
Vågå Delvis skyet 2