Viktig melding

KORONAVIRUS

Alle kommunene i Nord-Gudbrandsdal har opprettet linjer for informasjon om koronaviruset. Vi anbefaler å følge med på kommunene sine hjemmesider for å få lokal informasjon.


- Sel kommune<https://www.sel.kommune.no/koronavirus-informasjonsside/>
- Vågå kommune<https://www.vaga.kommune.no/tenester/koronavirus-info/>
- Lom kommune<https://www.lom.kommune.no/koronaviruset/>
- Lesja kommune<http://krisestab.no/>
- Dovre kommune<http://krisestab.no/>
- Skjåk kommune<https://www.skjaak.kommune.no/aktuelt/koronavirus

 

Folkehelseinstituttet  og Helsenorge sine nettsider har heile tida oppdatert informasjon om utviklinga.

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

https://helsenorge.no/

Aktuelt

 • 17.03.2020 Korleis kan vi hjelpe di bedrift?
  Vi er inne i ein heilt spesiell situasjon, og vi veit at mange i næringslivet har det tøft no. Mange av hjelpetiltaka kjem på regionalt/nasjonalt...
 • 16.03.2020 Ledige stillinger
  Det er f.t. to ledige stillinger ved Regionrådet Nord-Gudbrandsdal. Se alle ledige stillinger i Nord-Gudbrandsdal under Stillingssleppet
 • 17.12.2019 Ny leder og nestleder i regionrådet
  Ordfører i Lom, Bjarne Eiolf Holø, ble i regionrådsmøte den 08.11.19 valgt som ny leder av regionrådet, mens Dovre-ordfører Astrid Ruste...
 • 28.01.2019 Årsmelding
  Årsmeldinger for Regionrådet Nord-Gudbrandsdal