Vågå+forside

Folkehelseoversikt for kommunenen i Nord-Gudbrandsdal

Oppdatering av folkehelseoversikter - bl.a. med ny befolkningsframskriving pr. 2016 finner du på denne linken

NGLMS.no /samfunnsmedisin og folkehelse

2016-06-27

Regionrådsleiaren krev nulltoleranse for ulv i beiteområder.

Regionrådsleiaren har sendt ut pressemelding der han krev nulltoleranse for ulv i beioteområder.

2016-06-15
Vågå kommunehus 1

Regionrådet har møte den 17.juni

Regionrådet har møte i kommunestyresalen i Vågå den 17.juni.På sakskartet står bl.a. revidering av Samarbeidsavtale om regionråd i Nord-Gudbrandsdal og sak om rekruttering av helsepersonell til regionen.

2016-06-13
IMG_3166

Aktiv læring som metode for alle elever i et folkehelse- og pedagogisk perspektiv

Trudvang skole (1. - 5. klasse) i Sogndal har 45 minutt fysisk aktivitet hver dag, detter er integrert i timeplanen og resultatet er bedre læring, økt trivsel og mer aktive elever. Idretts- og fysakkoordinator i Nord-Gubrandsdal sammen med Aasta K Bjorli Bjølverud, Thea Hole, Greta Talleraas, Ole Petter Bueie, Herdis Kvamme Repp, Anita Nestvold, Anna Krogstad, Jan Storkjørren og Jarleif Ellingbø fra Lesja, Dovre, Lom og Skjåk var på studietur til Sogndal for å starte opp en prosess for å få 1 time fysisk aktivitet daglig inn i timeplanen for grunnskolen i Nord-Gudbrandsal. Aktiv læring skaper mestring på mange områder. Målet er å få dette i gang på 2 pilotskoler for skoleåret 2016/17.

 

2016-05-25
Artikkelarkiv
Dovre Delvis skyet 16
Lesja Delvis skyet 14
Lom Delvis skyet 17
Sel Delvis skyet 19
Skjåk Skyet 18
Vågå Delvis skyet 17