Arbeidsutvalget og rådmannsutvalget møtes den 18.januar

Arbeidsutvalget og rådmannsutvalget møtes den 18.januar.  Flere aktuelle saker som angår samfunnsutviklinga i Nord-Gudbrandsdal står på dagsorden.

2017-01-10

Arbeidsutvalget har møte den 18.januar

Arbeidsutvalget skal i møte den 18. 01. bl.a. ta stilling til en søknad om næringssatsingen " Innovasjonsløft Gudbrandsdalen".

2017-01-10
kraftverk

Næringsutvikling basert på elektrisk kraft

Styreledere og daglige ledere i kraftselskapene AS Eidefoss og Skjåk Energi KF, sammen med ordførerne i regionen og regionkontoret møter representanter for ulike næringsmiljø i Oslo den 11. januar. Den 12. januar deltar de samme på seminar i regi av Landsamanslutningen av vasskraftkommunar. 

2017-01-10

Arbeidsutvalget har møte den 19.12

Arbeidsutvalget skal avgi uttale om framtidig utvikling av RV 15.

2016-12-15
Artikkelarkiv
Dovre Delvis skyet 1
Lesja Delvis skyet 3
Lom Delvis skyet 5
Sel Delvis skyet 1
Skjåk Delvis skyet 5
Vågå Delvis skyet 3