Regionråd den 31.mars

Regionrådet behandler bl.a.årsmelding og regnskap i sitt møte.

Det blir også fokus på årets søkertall og framtidsutsikter fra Nord-Gudbrandsdal vgs.

2017-03-27

Høyring – utbygging av høghastigheit breiband i Nord-Gudbrandsdalen

Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (NKOM) har lyst ut nye midlar til utbyggingsprosjekt for høghastigheit breiband i Norge. Dei seks kommunane i Nord-Gudbrandsdalen går i år igjen saman om ein felles søknad om midlar. 

Høyringa ligg på dei kommunale heimesidene.

2017-03-25

Regionrådet har fordelt kr 800.000 til kultur- og naturbasert næringsutvikling

En forutsetning for støtte er at aktiviteten skal gi økonomiske ringvirkninger

Regionrådet ønsker at aktivitetene kan bidra til en utvikling og modernisering av regionens opplevelsesnæringer.

Regionsjefen har nå fattet vedtak etter innstilling fra de næringsansvarlige i kommunene.

«Det er svært gledelig å se den store søknadsbunken, sier regionsjef Ole Aasaaren. Hele 44 søknader vitner om stor aktivitet. Vi har en region med mange flinke folk som bidrar til et bredt spekter av opplevelsestilbud. Etter å ha vurdert søknadene opp mot de retningslinjene som er vedtatt er det gitt støtte til 21 av søknadene, sier regionsjef Ole Aasaaren»   

 

 

2017-03-02

Arbeidsutvalget har møte den 10.mars

Arbeidsutvalget skal i møte ta stilling til tre søknader. Søknadene beskriver tiltak som har stor betydning for besøksnæringen i Nord-Gudbrandsdalen.

2017-03-02

Regionråd og pressekonferanse den 17.februar

Regionrådet har møte den 17.02. og skal behandle høringsuttale til Bioøkonomistrategi for Innlandet og søknad fra Unge Talenter.

Næringsarbeid har fokus i møte gjennom at Skåppå AS og Innovasjon Norge har hver sin bolk på møteplanen.

Etter regionrådsmøtet blir regionrådet med på en pressekonferanse der det vil bli informert om ny ungdomsmusikal i Nord-Gudbrandsdal.

 

2017-02-10
Artikkelarkiv
Dovre Klarvær 4
Lesja Klarvær 1
Lom Klarvær 6
Sel Klarvær 6
Skjåk Klarvær 6
Vågå Klarvær 5