IMG_3166

Aktiv læring som metode for alle elever i et folkehelse- og pedagogisk perspektiv

Trudvang skole (1. - 5. klasse) i Sogndal har 45 minutt fysisk aktivitet hver dag, detter er integrert i timeplanen og resultatet er bedre læring, økt trivsel og mer aktive elever. Idretts- og fysakkoordinator i Nord-Gubrandsdal sammen med Aasta K Bjorli Bjølverud, Thea Hole, Greta Talleraas, Ole Petter Bueie, Herdis Kvamme Repp, Anita Nestvold, Anna Krogstad, Jan Storkjørren og Jarleif Ellingbø fra Lesja, Dovre, Lom og Skjåk var på studietur til Sogndal for å starte opp en prosess for å få 1 time fysisk aktivitet daglig inn i timeplanen for grunnskolen i Nord-Gudbrandsal. Aktiv læring skaper mestring på mange områder. Målet er å få dette i gang på 2 pilotskoler for skoleåret 2016/17.

 

2016-05-25

Arbeidsutvalget har møte den 27.mai

Arbeidsutvalget, inviterte fra kommunal administrasjon og næringsliv vil få en innføring i Kompetanseprogrammet for økt bruk av tre i Innlandet.

2016-05-24
Elevrådet Hjerleid

Gratulerer til elevrådet ved Nord-Gudbrandsdal videregående skole, avd. Hjerleid

Elevrådet 2015-16 på Nord-Gudbrandsdal vgs, avd Hjerleid har vorte kåra til beste elevråd i Oppland. Trond Tynnøl og Ola Haldor Hådi har tidlegare vore med i Ungdommens Regionråd i Nord-Gudbrandsdal og vi gratulerer så mykje

2016-05-13

Innspill til Nasjonal Transportplan fra Regionrådet

I sitt møte den 2.mai vedtok arbeidsutvalget regionens innspill til NTP 2018 - 2029.

2016-05-02

Regionnytt - nyhetsbrev for april

Her finner du en kort oppsummering av noen aktuell saker fra april.

2016-04-28
Artikkelarkiv
Dovre Delvis skyet 7
Lesja Delvis skyet 7
Lom Delvis skyet 9
Sel Delvis skyet 9
Skjåk Lettskyet 10
Vågå Delvis skyet 8