Regionrådet har møte den 16.juni

I sitt siste møte før sommerferien skal regionrådet bl.a. behandle Digitalsieringsstrategi for kommunene i Nord-Gudbrandsdal.

2017-06-10
18739627_1370122489735842_1741765710130265883_n

Elevbedrift fra Nord-Gudbrandsdal best på Østlandet !

Elevbedriften Explore Nasjonalpark1 fra Otta ungdomsskole gikk helt til topps på Region Øst-mesterskapet på Lillestrøm i dag og ble kåret til beste elevbedrift. I sterk konkurranse med elevbedrifter fra Telemark, Hedmark, Oppland, Østfold, Finnmark og Akershus gikk elevene fra Otta av med den gjeveste prisen.

Elevbedriften har gjennom hele skoleåret 2016/2017 jobbet med utvikling av en app tilknyttet Rondane nasjonalpark og reiselivsnæringen i området. Alt fra forretningsutvikling til design, profil og produksjon har vært arbeidsoppgavene til de 10 arbeidssomme elevene. Appen "Explore Nasjonalpark1" er i løpet av kort tid å finne ute på App Store og Google Play. Elevene fra 9. klasse på Otta ungdomsskole er: Ludvig Bjørnstadhaugen, Mari Vadet Dahlum, Eirik Bakken Løkken, Guro Kallåk Killi, Ola Formo, Gaute Markussen, Mads Riise Pedersen, Jenny Brun, Synne Løvli Haugen, Ole Kristian Kølgaa.
2017-05-30

Regionrådet har uttalt seg framtidig sykehusstruktur

I sitt møte den 27.april uttalte regionrådet seg om slik om framtidig sykehusstruktur.

Regionrådet fattet slik enstemmig vedtak:

  1. Regionrådet vedtar høringsuttalelse slik det går frem av vurderingen.

  2. Regionrådet anbefaler at det arbeides videre med en modell med nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua

  3. En egen plan for desentraliserte spesialisthelsetjenester lokalisert til de lokalmedisinske sentrene(LMSene) må ha en sentral plass og være en integrert del av planen for fremtidig sykehusstruktur. Sykehuset må være mer konkret og forpliktende til oppbygging av LMSene. Det må beskrives hvilke spesialisthelsetjenester og hvilket volum av disse som skal gis lokalt og hvordan sykehuset har tenkt å sikre at tilbudene er forutsigbare.

 

2017-05-15
Regionråd-ordførarar 2016 - 2019

Arbeidsutvalget har møte den 12.mai

Arbeidsutvalget skal behandle sak om etablering av et felles Innkjøpskontor og en søknad om midler til utvikling av sykkelturisme. 

I tillegg skal arbeidsutvalget bl.a. drøfte hvordan regionen skal formalisere sitt samarbeid med NTNU.

2017-05-06
Program elevbedriftsmesse og kokkekamp 2017

Kokkekamp og Elevbedriftsmesse 2017

Den 4. mai kl. 09.00 går startskuddet for årets Kokkekamp i Vågåhallen og Vågå kulturhus. Samtidig er det elevbedriftsmesse med 20 elevbedrifter fra Lesja, Otta, Heidal og Vågå. Som arrangør håper Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal, Gudbrandsdalsmat og Opplæringskontoret Brimikjøken at folk vil ta seg en tur til hallen for å se på matrettene ungdommene har tryllet frem på kjøkkenet, og besøke elevbedriftene for å se hva de kan tilby. Gratis inngang

2017-04-20
Artikkelarkiv
Dovre Delvis skyet 16
Lesja Delvis skyet 14
Lom Delvis skyet 16
Sel Delvis skyet 17
Skjåk Delvis skyet 17
Vågå Delvis skyet 17