COLOURBOX8371620

Fiberbredbånd til flere husstander

Telenor har inngått avtale om bredbåndsutbygging med seks kommuner i Nord-Gudbrandsdalen, og vil bygge fibernett til rundt 1100 husstander i regionen.Utbyggingen vil bli utført i 2017/18 skriver Telenor i en pressemelding.

Tilskudd til nye områder

Kommunene har fått 15 millioner i tilskudd fra  Nasjonal kommunikasjonsmyndighet til utbyggingen. I tillegg investerer Telenor mer enn tilskuddssummen i dette store prosjektet.

– Erfaringer viser at kommuner med god infrastruktur på breiband blir mer attraktive å bo i og gir grobunn for nye arbeidsplasser. Innbyggerne i vår region ønsker også å ha muligheter til å ta del i det moderne digitale livet, og regionrådet vil fortsette å søke offentlige midler som kan bidra til et godt breibandtilbud. Den regionale søknaden prioriterte ett nytt utbyggingsområde i hver kommune og  arbeidet er i nå oppstartsfasen, sier regionsjef i Nord-Gudbrandsdalen, Ole Aasaaren.  

Telenor skal bygge et fibernett i områdene Nedre Heidal i Sel, Joramo i Lesja, Nordherad i Vågå og Bøverdalen i Lom. I Dovre vil området mellom Stuen og Tofte få fiberleveranse, og det samme gjelder strekningen fra Skjåk til Dønfoss.

2016-09-22
Kurs 22

Kurs i elevbedrift som metode

Det er viktig å inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier, og det er viktig å styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og utdanningssystemet. Ungt Entreprenørskap i Oppland inviterte i samarbeid med Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal til lærerkurs i elevbedrift som metode.

2016-09-22
IMG_2913

Første samling på Gardsgründer er gjennomført

Vellykket oppstartsseminar i Gardsgründerprosjektet på Nordre Ekre. Prosjekteier er stolt av deltagere og prosjektledelse.

2016-09-16
Vågå kommunehus 1

Regionrådet har møte i Vågå den 23.september

Fylksordfører Even A. Hagen kommer for å drøfte framtidas Oppland med regionrådet. Vi får høre erfaringer fra Nord-Østerdal med etablering av tverrfaglig opplæringskontor.

Sakene til behandling på møtet dreier seg om høring på ny kommunelov, etablering av drifts-  og utviklingsråd ved LMS og videreføring av et næringsprogram.

2016-09-14
oppland

8 - 10 kommuner ville vært best i Oppland mener fylkesmannen

8-10 kommuner i Oppland ville gitt en hensiktsmessig struktur for framtida, men pr. nå er det ikke grunnlag for å endre kommunestrukturen i fylket, skriver Fylkesmannen i et utkast til forslag om ny kommunestruktur.

2016-09-08
Artikkelarkiv
Dovre Skyet 3
Lesja Skyet 3
Lom Skyet 5
Sel Skyet 5
Skjåk Skyet 4
Vågå Skyet 5