Regionrådet har uttalt seg framtidig sykehusstruktur

I sitt møte den 27.april uttalte regionrådet seg om slik om framtidig sykehusstruktur.

Regionrådet fattet slik enstemmig vedtak:

  1. Regionrådet vedtar høringsuttalelse slik det går frem av vurderingen.

  2. Regionrådet anbefaler at det arbeides videre med en modell med nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua

  3. En egen plan for desentraliserte spesialisthelsetjenester lokalisert til de lokalmedisinske sentrene(LMSene) må ha en sentral plass og være en integrert del av planen for fremtidig sykehusstruktur. Sykehuset må være mer konkret og forpliktende til oppbygging av LMSene. Det må beskrives hvilke spesialisthelsetjenester og hvilket volum av disse som skal gis lokalt og hvordan sykehuset har tenkt å sikre at tilbudene er forutsigbare.

 

2017-05-15
Regionråd-ordførarar 2016 - 2019

Arbeidsutvalget har møte den 12.mai

Arbeidsutvalget skal behandle sak om etablering av et felles Innkjøpskontor og en søknad om midler til utvikling av sykkelturisme. 

I tillegg skal arbeidsutvalget bl.a. drøfte hvordan regionen skal formalisere sitt samarbeid med NTNU.

2017-05-06
Program elevbedriftsmesse og kokkekamp 2017

Kokkekamp og Elevbedriftsmesse 2017

Den 4. mai kl. 09.00 går startskuddet for årets Kokkekamp i Vågåhallen og Vågå kulturhus. Samtidig er det elevbedriftsmesse med 20 elevbedrifter fra Lesja, Otta, Heidal og Vågå. Som arrangør håper Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal, Gudbrandsdalsmat og Opplæringskontoret Brimikjøken at folk vil ta seg en tur til hallen for å se på matrettene ungdommene har tryllet frem på kjøkkenet, og besøke elevbedriftene for å se hva de kan tilby. Gratis inngang

2017-04-20

Vi arrangerer grunnkurs i styrearbeid

Regionrådet inviterer til grunnkurs i styrearbeid i Vågå og Dovre

2017-04-19
Artikkelarkiv
Dovre Lettskyet 16
Lesja Delvis skyet 13
Lom Lettskyet 17
Sel Delvis skyet 18
Skjåk Delvis skyet 18
Vågå Lettskyet 19