Regionråd og pressekonferanse den 17.februar

Regionrådet har møte den 17.02. og skal behandle høringsuttale til Bioøkonomistrategi for Innlandet og søknad fra Unge Talenter.

Næringsarbeid har fokus i møte gjennom at Skåppå AS og Innovasjon Norge har hver sin bolk på møteplanen.

Etter regionrådsmøtet blir regionrådet med på en pressekonferanse der det vil bli informert om ny ungdomsmusikal i Nord-Gudbrandsdal.

 

2017-02-10

Brev til Klima- og miljødepartementet

Regionrådet for Nord-Gudbrandsdalen krev at Klima- og miljødepartementet fylgjer opp Stortinget sitt vedteke "Ulveforlik".

2017-02-03
randi mølmen

Åpent møte med Sykehuset Innlandet 1. februar i Otta Kulturhus

1. februar er det mulig å høre mer om framtidig sykehusstruktur i Innlandet.

Da kommer prosjektdirektør Roger Jenssen og prosjektleder Randi Mølmen(bildet) til Otta kulturhus for å forteller mer om planene.

– Her har norddølene en god anledning til å få en presentasjon av høringsdokumenter som omhandler framtidig sykehusstruktur i Innlandet, sier regionsjef Ole Aasaaren. Alle kommunestyrene i regionen er innkalt til møtet. Dette fordi de senere skal gi høringsuttalelse om planene.

Møtet er i Otta Kulturhus kl. 19.00..

2017-01-27

Regionrådet uttaler seg om jordbruksmeldinga.

Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal mener at summen av forslag i meldinga vil føre til en sterk sentralisering og en lavere produksjon på norske ressurser. En slik utvikling er ikke i samsvar med Stortingets landbrukspolitiske mål, og vil ha sterk negativ betydning for utviklingen av landbruket i vår region.

2017-01-19
Artikkelarkiv
Dovre Snø 0
Lesja Snø -3
Lom Snø -2
Sel Snø 0
Skjåk Snø 0
Vågå Snø -1