Foto: Ketil Jacobsen/Norsk villreinsenter
Foto: Ketil Jacobsen/Norsk villreinsenter

Regionrådet har ledig 100% engasjement som prosjektleiar i 2 år

Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal er eit regionalt samarbeidsorgan mellom kommunane Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk. 

Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal skal fremme regionen sine interesser gjennom å leggje til rette for næringsutvikling, drive politisk interessearbeid og profilere regionen som ein god tilflyttarregion. Regionrådet skal arbeide for gode samarbeidsløysingar mellom kommunane til beste for regionens innbyggjarar. 

2017-11-11

Er det mulig med helårsveg over Valdresflye?

En mulighetsstudie blir presentert, Onsdag 11.10, på Vågå hotel, kl. 15.00

2017-10-05

Arbeidsutvalget har møte den 1.september

Arbeidsutvalget konstituerer daglig leder for regionrådet, etter at Ole Aasaaren har sagt opp og slutter 1.september.

I møtet vil Eidefoss og Skjåk Energi rapportere på gjennomførte breibandutbygginger i henhold til bevilgning fra 2013. 

2017-08-28
Artikkelarkiv
Dovre Delvis skyet -7
Lesja Skyet -5
Lom Delvis skyet -3
Sel Delvis skyet -6
Skjåk Skyet -3
Vågå Delvis skyet -3