I forbindelse med Flomrespons - prosjektet der de seks kommunene i Nord-Gudbrandsdal skal utvikle et innovativt verktøy for flomvarsling på lokalt nivå, arrangerer vi en dialogkonferanse den 10. juni kl. 09.00-13.00, sammen med Regionrådet Nord-Gudbrandsdal.