Universitetsregion Nord-Gudbrandsdal

Universitetsregion Nord-Gudbrandsdal jobber for utvikling og innovasjon i offentlig sektor, privat næringsliv og frivillig sektor.

Arbeid, papir, kvinne tekst - Klikk for stort bildeUniversitetsregion Nord-Gudbrandsdal skal utløse behovs- og brukerdrevet innovasjon i kommunale tjenester, næringslivet og frivillig sektor.Jobber du i offentlig sektor i Nord-Gudbrandsdal og har du en god idé du trenger hjelp med å realisere? Universitetsregion Nord-Gudbrandsdal er et verktøy for å gå fra ord til handling i utviklingsarbeidet. 

Univesersitetsregion Nord-Gudbrandsdal skal bidra til å skape kultur for nyskaping og styrke evnen og viljen til omstilling i kommunen og lokalsamfunnet. Prosjektet skal utløse 24 nye FoU/utviklingsprosjekter i året og 300 nye arbeidsplasser i regionen. Målsettinga skal realiseres gjennom vektlegging av innovasjonsprosesser, miljø- og klimafokus, kunnskapsutvikling og forsterket samhandling og bygging av nettverk i og utenfor regionen.

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker mer informasjon om prosjektet. På denne siden finner du nyttig informasjon om støtteordninger, virkemiddelapparat og ressurser i innovasjonsarbeidet.

Universitetsregion Nord-Gudbrandsdal er et samarbeidsprosjekt med NTNU for å skape utviklings- og forskningsprosjekter i Nord-Gudbrandsdal. Prosjektet tar utgangspunkt i utfordringer og problemstillinger i regionen, og samarbeider for å hente midler for å utløse prosjekter og løse utfordringene. Overordet fellestema er innovasjon i offentlig sektor. - Klikk for stort bilde

Universitetsregion Nord-Gudbrandsdal har følgende byggesteiner:

• Initiere eller understøtte behovs- og brukerdrevet utvikling og innovasjon i kommunene/ offentlig sektor, privat næringsliv og frivillig sektor
• Koble på NTNU og andre forsknings-, utdannings- og utviklingsmiljøer – innovasjonen skal være kunnskapsbasert
• Samarbeide med Innlandet fylkeskommune som regional utviklingsaktør
• Etablere samarbeid med øvrige aktører og klynger, som KS, HelseInn og regionalt næringsliv
• Utløse forsknings- og utviklingsmidler fra regionale, nasjonale og internasjonale aktører og programmer
• Samordne og gjøre virkemidlene mer tilgjengelige
• Styrke kommunene som mottakere av virkemidler, utviklingsprogrammer og andre sine innovasjoner
• Understøtte digitalisering i tjenesteproduksjon, forvaltning og informasjon og kommunikasjon fra kommunene
• Legge til rette for studenter gjennom bachelor, master og PhD-oppgaver
• Engasjere bedrifter som kan bidra til å løse oppgaver/tjenester på nye måter med særlig vekt på bedrifter i egen region (offentlig-privat samarbeid)
• Bygge arenaer og nettverk for samhandling og kunnskapsspredning
• Skape trygge rammer for utvikling og en kultur for kontinuerlig nyskaping

 

    

Artikkelliste