Vi ønsker innspill fra dere som har interesse og brenner for friluftsliv.  Les mer (PDF, 318 kB) 


Årsmeldinger for Regionrådet Nord-Gudbrandsdal


Den 11. desember 2018 vart eit rekordstort Stillingsslepp i Nord-Gudbrandsdal publisert på www.komtiloss.no.
Region Nord-Gudbrandsdal er utvalgt til å være med i NTNU sitt Universitetskommune/regionprosjektet. Dette er et viktig skritt videre for å bygge/forsterke en innovasjonskultur for offentlige og private virksomheter i regionen. Therese Gjersøe Hole er engasjert i 20% stilling fram til nyttår, for å definere konkrete case innen helseinnovasjon. Dette skal gjøres i tett dialog med 6K Helse.  Ole Smidesang i Skåppå er prosjektleder for vårt arbeid med Universitetsregionsatsingen fram til nytt år.

 

Alle saker