Reegionrådsmøte den 9.desember

Regionrådet skal i møte den 9.desember bl.a. vedta en revisjon av samarbeidsavtalen om regionråd og handlingsplan for 2017.  

2016-12-02
IMG_3219

Fag - og svennebrevutdeling 2016

Regionrådet har ansvar for utdeling av fag - og svennebrev. Iår deltok deltok også Midt - Gudbrandsdal på markeringen på Otta.

71 stolte fagarbeidere fikk sine fag- og svennebrev.

2016-12-02

Regionrådsmøte den 11.11.

Regionrådet skal gi Oppland fylkeskommune sine synspunkter på den videre prosessen når det gjelder en eventuell sammenslåing av Oppland og Hedmark.

2016-11-08
Massivhytta AS

Massiv hyttesatsing

Lokale ressurspersonar vil satse massivt på hytter av moderne laft, limtre.

Torstein Brun, Harald Brimi, Finn Løkken og Ola Ulvolden har danna firmaet Massivhytta as og håpar at hytteproduksjon av limtre skal bidra til sysselsetting og fleire arbeidsplassar.

Eit overordna mål med satsinga er å skape liv og verksemd i ei bygd og eit distrikt vi bryr oss om og vil det beste for,uttalar dei til GD.

Regionsjefen gratulerar med etableringa, som er svært tidsriktig, ikkje minst sett i ljos av stragiane frå regjeringas ekspertutval i artikkelen om grønn konkurransekraft.

Det er også artig å sjå at to av gründarane var med regionkontoret på studietur til Trøndelag for ei tid attende om nettopp denne type satsing.

Finn Løkken uttalar til GD at dei vil utfordre kommunane på utforming av reguleringsplaner som kan tilpassast massivhytter. 

2016-10-30
Grønn konkurransekraft

Grønn konkurransekraft

Rapport fra regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraf

I rapporten legger ekspertutvalget frem forslag til en nasjonal strategi for hvordan redusere klimagassutslippene samtidig som Norge opprettholder høy verdiskapning og sysselsetting.

Regiosjefen linker til rapporten fordi den trekker opp utviklingslinjer og prioriteringer som også vi i Nord-Gudbrandsdal skal ta inn i vårt arbeid.

Regionrådet har Bioøkonomi som tema på sitt møte den 11.11.

https://www.regjeringen.no/contentassets/02d09ccf18654070bc52e3773b9edbe1/t-1557b.pdf

2016-10-30
Artikkelarkiv
Dovre Delvis skyet 2
Lesja Delvis skyet 3
Lom Delvis skyet 6
Sel Lettskyet 3
Skjåk Delvis skyet 6
Vågå Delvis skyet 4