Organisasjon

Her finner du oversikten over hvordan Regionrådet Nord-Gudbrandsdal er organisert. 

Organisasjonskart for Regionrådet Nord-Gudbrandsdal - Klikk for stort bildeRepresentantskapet
Representantskapet er det øverste organet i Regionrådet Nord-Gudbrandsdal. Representantskapet består av tre representanter fra hver kommune: Ordfører, varaordfører og en representant fra opposisjonen. Innlandet fylkeskommune har to representanter. Representantskapet velger regionrådsleder og regionrådsnestleder.

Regionstyret
Regionstyret består av ordførerne i de 6 samarbeidskommunene. Varaordførerne er varamedlemmer.

Regionadministrasjonen
Regionadministrasjonen følger opp vedtatte saker og det daglige arbeidet i Regionrådet Nord-Gudbrandsdal.

Politiske utvalg
Representantskapet kan opprette politiske utvalg som jobber for utvikling i regionen, gir anbefalinger til Regionrådet Nord-Gudbrandsdal og påvirker beslutningstakere for å bedre tjenestetilbudet og samfunns- og næringsutviklinga i regionen. Det er to faste utvalg; samferdselsutvalget  og næringsutvalget.

Se også: 

Råd, utvalg, saksdokument, planer