Arbeidsutvalget / Regionstyret 2019 - 2023

Med heimel i kommunelovas kap. 18 vart "Interkommunalt politisk råd for Nord-Gudbrandsdal" oppretta i ny samarbeidsavtale av 19.02.2021, og det som tidlegare var "Arbeidsutvalget" er nå "Regionstyret".

Regionstyret skal vera satt saman av ordførarane i dei 6 deltakarkommunane. Varaordførarane er varamedlemmer.

Leiar av kommunedirektørforum er fast medlem i Regionstyret.

Arbeidsutvalget 2019 - 2023. Nytt navn fra 2021: Regionstyret

Arbeidsutvalget 2019 - 2023. Nytt navn fra 2021: Regionstyret
Medlemmer Parti Kommune
Mariann Skotte SP Lesja
Astrid Skomakerstuen Dovre
Eldri Siem SP Sel
Harald Sve Bjørndal BL Vågå
Bjarne Eiolf Holø SP Lom
Edel Kveen SP Skjåk
Elin Fjeldberg Kommunedirektørnettverk
Medlemmer