Eigarskapsmelding 2018

Oversikt over selskap og samarbeidsordningar knytta til Sel kommune. Oversikta er verktøy for styring og ansvar.