Samferdsel i Nord-Gudbrandsdalen

Samferdsel står sentralt i Nord-Gudbrandsdal. For å sikre et kontinuerlig arbeid av høy kvalitet, med tett dialog på tvers av kommunene, har regionen satt ned Samferdselsutvalget.

Samferdselsutvalget er et rådgivende organ for Regionrådet. Utvalget består av tre medlemmer fra Regionrådets arbeidsutvalg og fire fagmedlemmer som pekes ut av arbeidsutvalget.

Tabellen nedenfor viser dagens samferdselsutvalg.

 

Kontakt

Frode Damstuen
Daglig leder
Mobil 909 15 501