Samferdsel i Nord-Gudbrandsdalen

Samferdsel står sentralt i Nord-Gudbrandsdal. For å sikre et kontinuerlig arbeid av høy kvalitet, med tett dialog på tvers av kommunene, har regionen satt ned Samferdselsutvalget.

Samferdselsutvalget er et rådgivende organ for Regionrådet. Utvalget består av tre medlemmer fra Regionrådets arbeidsutvalg og fire fagmedlemmer som pekes ut av arbeidsutvalget.

Tabellen nedenfor viser dagens samferdselsutvalg.

 

Samferdselsutvalget 2016 - 2019
Samferdselsutvalget 2016 - 2019
Faste medlemmer Valg Varamedlemmer
Oddny Garmo Politisk valgt Iselin Vistekleiven
Dag Erik Pryhn Politisk valgt Jann Erik Dalum
Elias Sperstad Politisk valgt Anne Lise Marstein
Roar Valbjørgsløkken Fagmedlem
Ola Ulfsby Bottheim Fagmedlem
Unni Strand Fagmedlem

Kontakt

Frode Damstuen
Daglig leder
Mobil 909 15 501