Samferdsel i Nord-Gudbrandsdalen

Samferdsel står sentralt i Nord-Gudbrandsdal. For å sikre et kontinuerlig arbeid av høy kvalitet, med tett dialog på tvers av kommunene, har regionen satt ned Samferdselsutvalget.

Samferdselsutvalget er et rådgivende organ for Regionrådet. Utvalget består av tre medlemmer fra Regionrådets arbeidsutvalg og fagmedlemmer som pekes ut av arbeidsutvalget.

Samferdselsutvalget 2019 – 2023

Edel Kveen, leder

Harald Sve Bjørndal, nestleder

Mariann Skotte

Roar Valbjørgsløkken

Ola Ulfsby Bottheim

Unni Strand