Næringssamarbeid

Kommunene samarbeider om næringsutviklingen i regionen. Regionen har etablert et formalisert næringssamarbeid i 6K Næring, et forum der de næringsansvarlige i hver kommune og regionrådet deltar.

Kommunene og regionrådet jobber for at eksisterende næringsliv har enkel tilgang på veiledning, kompetansenettverk, FoU-miljøer og bistand til produktutvikling og innovasjon.

Næringskontakter i kommunene
Kommune Navn Tlf
Dovre Steinar Tolf Jacobsen 97 07 70 39
Lesja Rigmor Bøe 90 40 37 58
Lom Åshild Amundsen 97 52 29 77
Sel Torfinn Stenersen 90 55 17 01
Skjåk Sølvi Lemstad Hiller 91 11 45 50
Vågå Live Opsahl Brimi 99 02 83 22