Næringssamarbeid

Regionrådet skal legge til rette for næringsutvikling. Det skal legges særlig vekt på arbeidet for å gjøre regionen attraktiv for nyetableringer, og å videreutvikle eksisterende næringsliv. 

Gjennom 6K Næring har regionen et formalisert samarbeid mellom kommunale næringsansvarlige og regionrådet som en del av det offentliges verktøy for å bidra til næringsutvikling.  Kommunene og regionrådet skal bidra til at eksisterende næringsliv får lett tilgang til veiledning, kompetansenettverk, FoU-miljøer og bistand til produktutvikling og innovasjon.

Næringskontakter i kommunene
Kommune Navn Tlf
Dovre Inge Angård 61 24 21 37
Lesja Rigmor Bøe 90 40 37 58
Lom Åshild Amundsen 61 21 73 36
Sel Torfinn Stenersen 90 55 17 01
Skjåk Eli Johanne Lundemo 90 74 83 77
Vågå Live Opsahl Brimi 99 02 83 22

Kontakt

Frode Damstuen
Daglig leder
Mobil 909 15 501