Næringssamarbeid

Kommunene samarbeider om næringsutviklingen i regionen. Regionen har etablert et formalisert næringssamarbeid i 6K Næring, et forum der de næringsansvarlige i hver kommune og regionrådet deltar.

Kommunene og regionrådet jobber for at eksisterende næringsliv har enkel tilgang på veiledning, kompetansenettverk, FoU-miljøer og bistand til produktutvikling og innovasjon.

Kontakt

Frode Damstuen
Daglig leder
Mobil 909 15 501