Vesentleg feil eller mangel?

Kommunane er verksemder med rigid kontrollsystem. Kanskje kan denne kronikken vera til ettertanke. Er det hensiktsmessig å påvise bokføringsfeil?

Kronikk av Kjell Terje Ringdal, retoriker og førstelektor på Høyskolen Kristiania:

https://www.nrk.no/ytring/rembrandt-og-reiseregninger-1.14262327