Artikkel i Kommunal Rapport vurderer rolla til kontrollutvala.


Det er nå vedteke og sanksjonert ny kommunelov. Lova trer i kraft «når Kongen bestemmer», altså når regjeringa gjer vedtak om det. I praksis vil dette bli gjort når det er utarbeidd forskrifter til lova.


Alle saker