Samferdselsutvalget 2020 - 2023

Samferdselsutvalget for 2020 - 2023 ble konstituert i møte 17.01.20, sak PS 1/20.

Samferdselsutvalget 2020 - 2023

Samferdselsutvalget 2020 - 2023
Medlem Oppgave Valgt
Edel Kveen Leder Politisk valgt
Harald Sve Bjørndal Nestleder Politisk valgt
Mariann Skotte Politisk valgt
Roar Valbjørgsløkken Fagmedlem
Ola Ulfsby Bottheim Fagmedlem
Unni Strand Fagmedlem

Som varamedlemmer ble valgt:

Astrid Ruste Skomakerstuen, varamedlem for Mariann Skotte
Bjarne Eiolf Holø, varamedlem for Edel Kveen
Eldri Siem, varamedlem for Harald Sve Bjørndal