Smart velferdsregion Nord-Gudbrandsdal

Innbyggerne i Nord-Gudbrandsdalen skal uavhengig av alder, funksjonsnedsettelse eller bosted motta etablerte velferdsteknologitjenester, der tiltaket er vurdert til å bidra til økt mestring og trygghet.

Prosjekt «Smart velferdsregion Nord-Gudbrandsdal» skal mobilisere kommunene til å videreutvikle kompetanse innen digitalisering.

Prosjektet skal bidra til å øke kompetansen om digitalisering og smarte samfunn i Nord-Gudbrandsdal gjennom offentlig sektor, næringslivet, akademia og innbyggere. Det skal også bidra til verdiskaping og sysselsetting der det er mulig. Denne satsingen vil øke mulighetene og legge grunnlag for et innovativt og produktivt samarbeid mellom kommunene. Gode idéer som for den enkelte kommune ikke vil være mulig å realisere alene, vil få et større miljø å utvikle seg i. Dette er med på å kvalifisere og spisse satsingen, men også bidra med muligheter for pilotering og videreutvikling der behovet og mulighetene er størst.

Ofte stilte spørsmål om velferdsteknologi