Samferdselsutvalget

Samferdselsutvalget er et rådgivende organ for Regionrådet. Utvalget består av tre medlemmer fra Regionrådets arbeidsutvalg og fire fagmedlemmer som pekes ut av arbeidsutvalget.

Samferdselsutvalget 2016 - 2019
Faste medlemmer
Valg
Varamedlemmer
Oddny Garmo
Politisk valgt
Iselin Jonassen
Dag Erik Pryhn
Politisk valgt
Jann Erik Dalum
Elias Sperstad
Politisk valgt
Anne Lise Marstein
Bjørn Romsås
Fagmedlem
 
Roar Valbjørgsløkken
Fagmedlem
 
Ola Ulfsby Bottheim
Fagmedlem
 
Unni Strand
Fagmedlem
 
 
 
 

Kontakt

Frode Damstuen
Daglig leder
Mobil 909 15 501