Lenker

Innlandet Revisjon IKS er utførende revisor for alle seks Norddalskommunene.

Norges Kommunerevisorforbund er en yrkesfaglig landssammenslutning som er åpen for alle som arbeider med revisjon av eller tilsyn med kommunal og fylkeskommunal virksomhet.

Forum for Kontroll og Tilsyn har som formål å være en møte- og kompetanseplass for de som arbeider med kontroll og tilsynsfunksjon i kommuner, Sametinget og fylkeskommuner.