Norges Kommunerevisorforbund

Norges Kommunerevisorforbund er en yrkesfaglig landssammenslutning som er åpen for alle som arbeider med revisjon av eller tilsyn med kommunal og fylkeskommunal virksomhet.

NKRF