Norges Kommunerevisorforbund

Norges Kommunerevisorforbund er ein yrkesfagleg landssammenslutning som er open for alle som arbeider med revisjon av eller tilsyn med kommunal og fylkeskommunal verksemd.

NKRF