Forum for Kontroll og Tilsyn - FKT

Forum for Kontroll og Tilsyn har som formål å vera ein møte- og kompetanseplass for dei som arbeider med kontroll og tilsynsfunksjon i kommunar, Sametinget og fylkeskommunar. 

FKT