Forum for Kontroll og Tilsyn - FKT

Forum for Kontroll og Tilsyn har som formål å være en møte- og kompetanseplass for de som arbeider med kontroll og tilsynsfunksjon i kommuner, Sametinget og fylkeskommuner. 

FKT