Regionrådet Nord-Gudbrandsdal jobbar mellom anna for fleire arbeidsplassar, betre kommunikasjon og infrastruktur, og auka attraktivitet. Her finn du handlingsplan for 2022.


Nå har du mulighet til å påvirke din egen alderdom. Kommunene i Nord-Gudbrandsdalen ønsker å få innspill på hva du som innbygger ønsker for din egen alderdom i framtida. Data som kommer ut av denne undersøkelsen kan bli nyttiggjort i kommunenes samfunnsplanlegging.


På jobbjakt? Her finner du mer informasjon om Stillingssleppet, Lærlingsleppet og arbeidslivsdag med jobbmesse 10. februar 2022. 


I kommunene Dovre, Lesja og Lom økte folketallet i 3. kvartal 2021. Samlet sett gikk befolkningen i regionen ned med 19 innbyggere.


Hør radiointervju om Stillingssleppet 2022. Radio Gudbrandsdal intervjuer Christoffer Biong, prosjektmedarbeider i Regionrådet Nord-Gudbrandsdal. 

Nå kan helsefagarbeidere, og andre som har nødvendig realkompetanse i helsevesenet, få gratis deltidsstudier over nett. Fagene som tilbys er innen kreftomsorg og lindrende pleie, demensomsorg og alderspsykiatri, psykisk helsearbeid, velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering.


Stillingssleppet 2022 blir 10. februar, og nytt av året er at sleppet sees i sammenheng med Arbeidslivsdag og jobbmesse. I tillegg lanseres "Lærlingsleppet", som er helt nytt og blir en fellesutlysning for ledige lærlingplasser i regionen.

  Torsdag 7. oktober vart eigarskapet i Gudbrandsdal Slakteri AS presentert. Dette betyr at dei fire kommunane som har lagt grunnlaget for eit utleigebygg har kome eit langt steg vidare for å beslutte byggjestart. Jæder, Grilstad og lokale produsentar skal drive slakteri og foredling i anlegget. Det skal til saman investerast 300 millionar kr.


Regionrådet Nord-Gudbrandsdal og Nord-Gudbrandsdal vgs. har inngått en avtale med Livsglede for Eldre om å gjøre Digivenn-konseptet nasjonalt. Målet er å skape generasjonsmøter der skoleelever hjelper eldre med å mestre teknologi i hverdagen.


Alle saker