Hør radiointervju om Stillingssleppet 2022. Radio Gudbrandsdal intervjuer Christoffer Biong, prosjektmedarbeider i Regionrådet Nord-Gudbrandsdal. 

Nå kan helsefagarbeidere, og andre som har nødvendig realkompetanse i helsevesenet, få gratis deltidsstudier over nett. Fagene som tilbys er innen kreftomsorg og lindrende pleie, demensomsorg og alderspsykiatri, psykisk helsearbeid, velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering.


Stillingssleppet 2022 blir 10. februar, og nytt av året er at sleppet sees i sammenheng med Arbeidslivsdag og jobbmesse. I tillegg lanseres "Lærlingsleppet", som er helt nytt og blir en fellesutlysning for ledige lærlingplasser i regionen.

  Torsdag 7. oktober vart eigarskapet i Gudbrandsdal Slakteri AS presentert. Dette betyr at dei fire kommunane som har lagt grunnlaget for eit utleigebygg har kome eit langt steg vidare for å beslutte byggjestart. Jæder, Grilstad og lokale produsentar skal drive slakteri og foredling i anlegget. Det skal til saman investerast 300 millionar kr.


Regionrådet Nord-Gudbrandsdal og Nord-Gudbrandsdal vgs. har inngått en avtale med Livsglede for Eldre om å gjøre Digivenn-konseptet nasjonalt. Målet er å skape generasjonsmøter der skoleelever hjelper eldre med å mestre teknologi i hverdagen.


Nord-Gudbrandsdal er den regionen i landet med størst avstand til næraste fast trafikkerte flyplass. Regionrådet Nord-Gudbrandsdal har no vedtatt å engasjera ein prosjektleiar for å arbeide vidare med å etablere ein flyplass for el-fly og drone.


Fylkesutvalget vedtok 21. september enstemmig å støtte Universitetsregion Nord-Gudbrandsdal med 1 mill. årlig i perioden 2021-2023. Innvilget beløp er i tråd med søknaden. Les mer (PDF, 85 kB)

Over 350 ledige stillingar vart publiserte gjennom årets stillingsslepp i Nord-Gudbrandsdal 12. mars – opp frå 201 i 2020. Det er no gjennomført ein evalueringsrunde for arbeidsgivarane som deltok i sleppet. 


Frivilligsentralene i Nord-Gudbrandsdal etablerer nå en DigiVert-ordning som skal motvirke digitalt utenforskap. DigiVert er et konsept, hvor erfarne brukere av teknologi er med å bygge bro mellom digitale tjenester og de som ikke er vokst opp med teknologi, - eller er teknologisk interessert.


Alle saker