I kommunene Dovre, Lesja og Lom økte folketallet i 3. kvartal 2021. Samlet sett gikk befolkningen i regionen ned med 19 innbyggere.


Hør radiointervju om Stillingssleppet 2022. Radio Gudbrandsdal intervjuer Christoffer Biong, prosjektmedarbeider i Regionrådet Nord-Gudbrandsdal. 

Stillingssleppet 2022 blir 10. februar, og nytt av året er at sleppet sees i sammenheng med Arbeidslivsdag og jobbmesse. I tillegg lanseres "Lærlingsleppet", som er helt nytt og blir en fellesutlysning for ledige lærlingplasser i regionen.

  Torsdag 7. oktober vart eigarskapet i Gudbrandsdal Slakteri AS presentert. Dette betyr at dei fire kommunane som har lagt grunnlaget for eit utleigebygg har kome eit langt steg vidare for å beslutte byggjestart. Jæder, Grilstad og lokale produsentar skal drive slakteri og foredling i anlegget. Det skal til saman investerast 300 millionar kr.


Regionrådet Nord-Gudbrandsdal og Nord-Gudbrandsdal vgs. har inngått en avtale med Livsglede for Eldre om å gjøre Digivenn-konseptet nasjonalt. Målet er å skape generasjonsmøter der skoleelever hjelper eldre med å mestre teknologi i hverdagen.


Nord-Gudbrandsdal er den regionen i landet med størst avstand til næraste fast trafikkerte flyplass. Regionrådet Nord-Gudbrandsdal har no vedtatt å engasjera ein prosjektleiar for å arbeide vidare med å etablere ein flyplass for el-fly og drone.


Fylkesutvalget vedtok 21. september enstemmig å støtte Universitetsregion Nord-Gudbrandsdal med 1 mill. årlig i perioden 2021-2023. Innvilget beløp er i tråd med søknaden. Les mer

Over 350 ledige stillingar vart publiserte gjennom årets stillingsslepp i Nord-Gudbrandsdal 12. mars – opp frå 201 i 2020. Det er no gjennomført ein evalueringsrunde for arbeidsgivarane som deltok i sleppet. 


Frivilligsentralene i Nord-Gudbrandsdal etablerer nå en DigiVert-ordning som skal motvirke digitalt utenforskap. DigiVert er et konsept, hvor erfarne brukere av teknologi er med å bygge bro mellom digitale tjenester og de som ikke er vokst opp med teknologi, - eller er teknologisk interessert.


Alle saker