Fylkesutvalget vedtok 21. september enstemmig å støtte Universitetsregion Nord-Gudbrandsdal med 1 mill. årlig i perioden 2021-2023. Innvilget beløp er i tråd med søknaden. Les mer (PDF, 85 kB)

Over 350 ledige stillingar vart publiserte gjennom årets stillingsslepp i Nord-Gudbrandsdal 12. mars – opp frå 201 i 2020. Det er no gjennomført ein evalueringsrunde for arbeidsgivarane som deltok i sleppet. 


Frivilligsentralene i Nord-Gudbrandsdal etablerer nå en DigiVert-ordning som skal motvirke digitalt utenforskap. DigiVert er et konsept, hvor erfarne brukere av teknologi er med å bygge bro mellom digitale tjenester og de som ikke er vokst opp med teknologi, - eller er teknologisk interessert.


Regionrådet har fått nytt post- og arkivsystem fra 04.01.21. Postjournal og saksdokumenter før denne datoen ligger som egne menypunkt på siden.


Alle saker