Virkemiddelapparat

Har du en god idé til et prosjekt du vil søke støtte til? Her finner du oversikt over søkbare midler og virkemiddelapparat.

Næringsrettede virkemidler

Klikk for stort bilde Målet med de næringsrettede virkemidlene er å gi verdiskaping innenfor bærekraftige rammer. Figuren over viser sammenhengen mellom virkemidler og verdiskaping.

 

Næringsrettede støtteordninger. 2010–2019

Klikk for stort bilde  

 

Kilder:

Deliotte (2019). Områdegjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Helhetlig anbefaling om innretning og organisering av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Funnet her, 25.5.2021.

Forskningsrådet (2019). Indikatorrapporten. Funnet her, 25.5.2021.