Faglitteratur

Her finner du nyttig faglitteratur som omhandler innovasjon.

Regional og nasjonal innovasjonsstrategi:

Kategorier:
Planverk og strategier:
Fylkeskommunale planer (sjekk planstrategi)
Nasjonale planer (innovasjon og digitalisering)
Regional digitaliseringsstrategi 2017, med kommunevise handlingsplaner (2018), Regiondata

Rapporter og eksempler

Innovasjonsteori