Nettverk og møteplasser

Møteplasser i Universitetsregion Nord-Gudbrandsdal.

Møteplasser for innovasjonssamarbeid mellom prosjektet og kommunen:

 • Styret i Regionrådet
 • Kommunedirektørutvalget
 • 6K-nettverkene 
  • Næring
  • Helse/pleie og omsorg
  • Oppvekst
  • Tekniske tjenester