Nettverk og møteplasser

Møteplasser forbundet med Universitetsregion Nord-Gudbrandsdal.

 Møteplasser/nettverk i Nord-Gudbrandsdal

 • Styret i Regionrådet
 • Kommunedirektørutvalget
 • 6K-nettverkene 
  • Næring
  • Helse/pleie og omsorg
  • Oppvekst
  • Tekniske tjenester

Møteplasser/nettverk utenfor regionen

 • Nettverk for universitetskommuner
 • Digi Innlandet (Digitalisering Innlandet), under etablering
 • Nasjonalt program for leverandørutvikling (med KS og NHO)