Samferdselsutvalget 2020 - 2023

Samferdselsutvalget er et rådgivende organ for Regionrådet. Utvalget består av tre medlemmer fra Regionrådets arbeidsutvalg og fire fagmedlemmer som pekes ut av arbeidsutvalget.

Samferdselsutvalget 2020 - 2023
Medlem Oppgave Valgt
Edel Kveen Leder Politisk valgt
Harald Sve Bjørndal Nestleder Politisk valgt
Mariann Skotte Politisk valgt
Roar Valbjørgsløkken Fagmedlem
Ola Ulfsby Bottheim Fagmedlem
Unni Strand Fagmedlem