Ansattoversikt


Interkommunalt politisk råd Nord-Gudbrandsdal

Ansatte i avdelingen Interkommunalt politisk råd Nord-Gudbrandsdal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Prosjektleiar - "Digital hjemmeoppfølging (DHO)" 958 56 933
Dagleg leiar 909 15 501
Frode Damstuen
Regionkonsulent 481 97 032
Kristin Haave
Regionkonsulent 988 33 723
Prosjektleiar - Universitetsregion Nord-Gudbrandsdal 913 38 870
Dag Erik Pryhn
Prosjektleiar - Velferdsteknologi 916 43 500
Iselin Vistekleiven

Regionkontoret

Ansatte i avdelingen Regionkontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Prosjektleiar - "Digital hjemmeoppfølging (DHO)" 958 56 933
Dagleg leiar 909 15 501
Frode Damstuen
Regionkonsulent 481 97 032
Kristin Haave
Regionkonsulent 988 33 723
Prosjektleiar - Universitetsregion Nord-Gudbrandsdal 913 38 870
Dag Erik Pryhn
Prosjektleiar - Velferdsteknologi 916 43 500
Iselin Vistekleiven

Regionrådet

Ansatte i avdelingen Regionrådet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Prosjektleiar - "Digital hjemmeoppfølging (DHO)" 958 56 933
Dagleg leiar 909 15 501
Frode Damstuen
Regionkonsulent 481 97 032
Kristin Haave
Regionkonsulent 988 33 723
Prosjektleiar - Universitetsregion Nord-Gudbrandsdal 913 38 870
Dag Erik Pryhn
Prosjektleiar - Velferdsteknologi 916 43 500
Iselin Vistekleiven