Universitetsregionen Nord-Gudbrandsdal

Klikk for stort bilde 

Mål med prosjektet

Samarbeidsavtalen skal bidra til å løse reelle utfordringer i regionen. Dette gjelder for alle ulike sektorer av kommunene i Nord-Gudbrandsdal. Helse og omsorg, sikkerhet og beredskap, oppvekst eller annet. Det kan være organisatoriske utfordringer, eller praktiske utfordringer som utvikling av utstyr, rutiner m.m. Det er fokus på at de ulike prosjektene skal bidra til å bygge lokal kompetanse. På sikt er målet at dette resulterer i nye arbeidsplasser i regionen, og nye innbyggere.

Nord-Gudbrandsdal bidrar med innsikt i relevante problemstillinger for å få midler til prosjektene. Samtidig vil regionen tjene på økt kompetanse. NTNU bidrar på sin side med sin kompetanse inn i utviklingsprosjektene, mot at de får reelle problemstillinger som kan brukes på å utdanne bachelor-, master- og doktorgradsstudenter. Dette er et langsiktig prosjekt som vil gå over flere år. Regionrådet har nyttet seg av ekstern prosjektleder. Regionrådet besluttet i desember å viderefører Universitetsregionprosjektet med egen prosjektleder i fire år fra 2020.