Faglitteratur

Her finner du nyttig faglitteratur som omhandler innovasjon.

Regional og nasjonal innovasjonsstrategi

Rapporter og erfaringer

Eksempelsamling

Innovasjonsteori