Invitasjon til dialogkonferanse om Flomrespons

I forbindelse med Flomrespons - prosjektet der de seks kommunene i Nord-Gudbrandsdal skal utvikle et innovativt verktøy for flomvarsling på lokalt nivå, arrangerer vi en dialogkonferanse den 10. juni kl. 09.00-13.00, sammen med Regionrådet Nord-Gudbrandsdal.

Arrangementet vil skje over Teams, og er åpent for teknologileverandører, flomfaglig ekspertise, andre kommuner og andre relevante aktører som ønsker å vite mer om prosjektet.

Målet med dialogkonferansen er å formidle planene for prosjektet, og å øke vår egen forståelse om hvordan dette bør innrettes for å gjøre det gjennomførbart for leverandørene. Vi vil også tilrettelegge for partnering med andre aktuelle leverandører, og åpne for en til en-samtaler med prosjekteier.

For mer informasjon og detaljert program, se dialognotatet her. (PDF, 6 MB)

For påmelding, trykk her.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med prosjektleder Ida Amble