Innlandet fylkeskommune bevilger tilskudd til Universitetsregion-prosjektet

Fylkesutvalget vedtok 21. september enstemmig å støtte Universitetsregion Nord-Gudbrandsdal med 1 mill. årlig i perioden 2021-2023. Innvilget beløp er i tråd med søknaden. Les mer (PDF, 85 kB)