Kokkekamp-Elevbedriftsmesse​ ​

Elevbedriftsmessen 2022 er i Otta kulturhus den 28. april.

Kokkekamp 2022 foregår på Nord-Gudbrandsdal videregående skole, avd. Otta den 11. mai

Kokkekamp startet i 2014 som et samarbeidsprosjekt mellom Regionrådet Nord-Gudbrandsdal, Gudbrandsdalsmat og Opplæringskontoret for Brimikjøken.

I 2017 ble konseptet utvidet med elevbedriftsmesse for ungdomsskolene i regionen. Tiltaket/arrangementet har siden hatt navnet: Kokkekamp-Elevbedriftsmesse i Nord-Gudbrandsdal.

Målet i 2019 var blant annet å få flere produsenter av lokalmat i Nord-Gudbrandsdal inn i skolene for å gjøre elevene enda bedre kjent med våre lokale matvarer. Elevbedriftsmessen vil bli utvidet med flere elevbedrifter for å vise bredden i entreprenørskapsaktivitetene i skolene i regionen.