Nord-Gudbrandsdal i tall og data (statistikk)

Her finner du oversikt over relevante tall og data for Nord-Gudbrandsdal.

Folketall per 1. januar 2021

Kommune Antall innbyggere Areal km2 Folketetthet
Dovre 2512 1 364 1,8
Lesja 1980 2 259 0,9
Skjåk 2183 2 076 1,1
Lom 2204 1 969 1,1
Vågå 3564 1 330 2,7
Sel 5592 905 6,2
Nord-Gudbrandsdal 18035 9 902 1,82
Norge     14

 

Bedrifter og næringsliv

Nord-Gudbrandsdal er blant regionene i landet med størst prosentvis reduksjon i antall arbeidsplasser, med en nedgang på 8,3 % i perioden 2001-2019. På tross av at arbeidsplassene har blitt færre, har antall bedrifter økt. I 2019 fantes det til sammen 3263 bedrifter i Nord-Gudbrandsdal, og forekomsten av bedrifter har økt fra 15,2 bedrifter per 100 innbyggere i 2003, til 17,6 bedrifter per 100 innbyggere i 2019. Det har blitt flere bedrifter, blant annet med en økning i antall enkeltmannsforetak, men det har i samme periode blitt færre ansatte per bedrift: I Nord-Gudbrandsdal har hver bedrift i snitt 2,6 ansatte, mot 4,6 i hele landet.

Det finnes kun én bedrift i region som sysselsetter flere enn 100 personer, og det er ingen bedrifter med over 250 ansatte. Den store majoriteten av de sysselsatte jobber i småbedrifter med få ansatte. I gjennomsnitt har bedrifter i regionen 2,59 ansatte, mot 4,64 nasjonalt.

 

Antall bedrifter i alt, 2019

Region/Kommune

Bedrifter per 100 innb.

Antall bedrifter

Endring fra forrige år

Antall

Prosent

Lesja

21,85

439

8

1,9

Lom

20,28

465

6

1,3

Skjåk

19,78

436

7

1,6

Dovre

17,82

466

7

1,5

Vågå

17,75

637

−2

−0,3

Sel

14,16

820

−9

−1,1

Nord-Gudbrandsdal

17,64

3263

17

0,5

Innlandet

12,23

47317

282

0,6

Landet

10,92

581 956

4 889

0,8

 

Bedriftsstruktur

Bedriftsstruktur etter næringsområde

    

Antall nyetableringer

Antall nye foretak i alt og per 100 foretak og per 100 innbyggere. 2018.

Region

Nye foretak per:

Nye foretak i alt

100 innbyggere

100 foretak

Vågå

1,13

12,09

41

Dovre

0,95

11,06

25

Lom

0,86

7,97

20

Lesja

0,79

9,3

16

Skjåk

0,78

8,54

17

Sel

0,73

9,43

43

 

Nyetableringer kvartalsvis per kommune

 

Innvilgede søknader (tilskudd og lån) fra Innovasjon Norge til kommunene i Nord-Gudbrandsdal, 2010 – februar 2021*

 

Antall søknader innvilget

Sum støtteordninger

Støtte pr. innbygger

Støtte per bedrift

 

Dovre

82

53 561 500

21 322

114 939

Lesja

110

96 457 293

48 715

219 720

Skjåk

110

73 572 241

33 702

168 744

Lom

135

65 501 600

29 719

140 864

Vågå

191

106 893 025

29 992

167 807

Sel

164

108 106 086

19 332

131 836

Nord Gudbrandsdal

792

455 886 745

25 278

139 714

Hele landet

 

72 897 482 399

 

13 521

125 263

Innvilgede søknader fra Innovasjon Norge 2010-2021, sett i forhold til antall bedrifter og antall innbyggere. Støtte til prosjekter som er tildelt "flere kommuner/fylker" er ikke med i beregningsgrunnlaget. Utregningen er basert på folketall i Norge per 1. januar 2021 og antall bedrifter ved utgangen av 2019.

 

Pendling

Sysselsatte (15-74 år) per 4. kvartal 2020. Pendlingsstrømmer, etter bostedskommune og arbeidsstedskommune + regionale tall

 

 

Dovre

Lesja

Skjåk

Lom

Vågå

Sel

Nord-Gudbrandsdal

Utenfor regionen

Dovre

68,4

6,8

0,2

0,6

1,0

8,3

85,3

14,7

Lesja

14,6

65,8

0,0

0,1

0,5

2,4

83,4

16,6

Skjåk

1,1

0,7

73,2

11,3

0,9

2,3

89,5

10,5

Lom

0,8

0,4

9,3

66,3

8,6

3,4

88,9

11,1

Vågå

1,5

0,1

1,2

4,5

65,6

15,5

88,3

11,7

Sel

4,2

0,3

0,1

0,7

6,4

71,9

83,6

16,4

 

Utpendling, etter kommune i Nord-Gudbrandsdal, 2020 (10 største kommuner)

Hvor arbeider sysselsatte personer i...

 

Innpendling, etter kommune i Nord-Gudbrandsdal, 2020 (10 største kommuner)

Hvor bor sysselsatte personer i...