– Skal hjelpe eldre med utfordringer i den digitale hverdagen

Frivilligsentralene i Nord-Gudbrandsdal etablerer nå en DigiVert-ordning som skal motvirke digitalt utenforskap. DigiVert er et konsept, hvor erfarne brukere av teknologi er med å bygge bro mellom digitale tjenester og de som ikke er vokst opp med teknologi, - eller er teknologisk interessert.

Klikk for stort bildeFrivilligsentralene jobber for å gjøre den digitale hverdagen enklere for eldre. John Schnobrich/Unsplash Frivilligsentralene i Nord-Gudbrandsdal har i en storstilt digital satsing inngått samarbeid og søkt om midler og fått tildelt tilskudd fra Helsedirektoratet på 1 250 000 kroner for å kunne styrke satsing på opplæring i bruk av digitale kommunikasjonsverktøy for innbyggerne.
Regionrådet Nord-Gudbrandsdal er stolt støttespiller for prosjektet. 

Prosjektet heter DigiVert. I dette ligger det blant annet at de som trenger individuell opplæring på frivilligsentralen eller i hjemmet skal få tildelt sin egen DigiVert fra frivilligsentralen. 

Bakgrunnen for at det ble søkt om midlene er at minst 600 000 nordmenn lever i digitalt utenforskap. 

DigiVert skal hjelpe eldre med store og små utfordringer i den digitale hverdagen. Målet er å bygge et nasjonalt nettverk av frivillige som kan gi de eldre mulighetene til å bli mer inkludert i den digitale hverdagen. Der en også tilbyr en-til-en opplæring som et supplement til den tradisjonelle gruppeopplæringen.

Digitaliseringsdirektoratet mener at man må kombinere offentlige og private aktører. DigiVert har som mål å være til stede lokalt og det vil derfor bli lyst ut etter en prosjektkoordinator som kan koordinere dette arbeidet i regi av Frivilligsentralene.

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal følger spent med på prosjektet og ønsker Frivilligsentralene lykke til!

Les også:
Digitale vertar skal kurse seniorar for å møte den digitale verda (Vigga, pluss-sak)
Frivilligsentralene i regionen får millionbeløp i tilskudd til digital satsing (Norddalen, pluss-sak)
Smart Velferdsregion Nord-Gudbrandsdal 

Kontakt

Iselin Vistekleiven
Prosjektleder Velferdsteknologiprosjekt
Mobil 916 43 500