Gratis videreutdanning innen helsefag våren 2022 – ledige plasser!

Nå kan helsefagarbeidere, og andre som har nødvendig realkompetanse i helsevesenet, få gratis deltidsstudier over nett. Fagene som tilbys er innen kreftomsorg og lindrende pleie, demensomsorg og alderspsykiatri, psykisk helsearbeid, velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering.

God mulighet for faglig påfyll: Søk i november, få studieplass i januar. Foto: Annie Spratt/Unsplash Deltidsstudier 2 år

Følgende studier er tenkt som videreutdanning på deltid for helsefagarbeidere/hjelpepleiere, samt andre som har nødvendig realkompetanse. Studiene er deltidsstudier over 2 år. Undervisningen er basert på nettundervisning, og er inkludert praksis periode på 10 uker. Praksisperioden gjennomføres i hovedsak på egen arbeidsplass

Deltidsstudier over 2 år
Fag Studiepoeng Studielengde
Kreftomsorg og lindrende pleie 60 2 år
Demensomsorg og alderspsykiatri 60 2 år
Psykisk helsearbeid 60 2 år

         

Deltidsstudier 1 år

Følgende deltidsstudier med beregnet studietid på 1 år (deltid) tilbys. Disse studiene retter seg primært mot helsefagarbeidere. Sykepleiere, ergoterapeuter og andre i helsevesenet som har behov for videreutdanningene, kan også søke.  

Deltidsstudier 1 år
Fag Studiepoeng Studielengde
Velferdsteknologi 30 1 år
Hverdagsrehabilitering 30 1 år

      
Søknadsperiode for studiestart våren 2022:  

 1. november – 10. januar – med tilbud om studieplass 11. januar. 

Søk her (fra 1. november)
 

Praktisk informasjon:

  • Helsefagskolene er gratis for studenten (unntatt pensum).  
  • Ved ledige studieplasser etter 10. januar, holdes det åpent for søkere frem til 10. februar. Disse studieplassene tilbys fortløpende. 
  • Studiestart: 1.februar 2022
  • Les mer om studier hos MedLearn her.