Ungdomsmusikalen i Nord-Gudbrandsdal

Klikk for stort bilde

Hovedmålsettinger for musikalen:

  • Utvikle egenskaper hos ungdom som på sikt gir grunnlag for gründermentalitet, entreprenørskap og næringsutvikling
  • Utvikle egenskaper hos ungdom som sjøltillit, samarbeidsevne og kreativitet gjennom mestring, målretta arbeid og ansvar for å nå felles mål
  • Gi et rusfritt tilbud til ungdom som ikke finner de mer tradisjonelle fritidstilbud attraktive
  • Skape en sunn nettverkskultur
  • Mangfold og inkludering. Skape en arena for ungdom å eksponere seg, og vise mangfold.
  • Åpenhet, inkludering og nedbygging av fordommer skal ligge i bunnen gjennom hele prosjektet
  • Utvikle regional identitet, stolthet, optimisme og framtidstro ved et prosjekt basert på positiv og offensiv tenking, og på tvers av kommunene
  • Ta ryggtak på Janteloven. Det er en god ting at ingen er like, og det er lov å være flink

Kontakt

Stian Høglien
Idretts- og fysakkoordinator/leder ungdomsmusikal
Mobil 988 33 723

Leder for ungdomsmusikalen