Kokkekamp-Elevbedriftsmesse​ ​

Det blir planlagt ny Kokkekamp-Elevbedriftsmesse våren 2022.

Kokkekamp startet i 2014 som et samarbeidsprosjekt mellom Regionrådet Nord-Gudbrandsdal, Gudbrandsdalsmat og Opplæringskontoret for Brimikjøken.

I 2017 ble konseptet utvidet med elevbedriftsmesse for ungdomsskolene i regionen. Tiltaket/arrangementet har siden hatt navnet: Kokkekamp-Elevbedriftsmesse i Nord-Gudbrandsdal.

Målet i 2019 var blant annet å få flere produsenter av lokalmat i Nord-Gudbrandsdal inn i skolene for å gjøre elevene enda bedre kjent med våre lokale matvarer. Elevbedriftsmessen vil bli utvidet med flere elevbedrifter for å vise bredden i entreprenørskapsaktivitetene i skolene i regionen.

 

Kontakt

Kristin Haave
Regionkonsulent/ungdom/ungdomsmusikalen
Mobil 481 97 032

Har fri på onsdager