Regionrådet

Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal er et samarbeidsorgan mellom kommunene Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk. Det er et politisk organ, som arbeider for å fremme regionen sine interesser, herunder tilflytting, næringslivsutvikling og stedsattraktivitet. 

Regionrådet er satt sammen av tre representanter fra hver kommune: Ordfører, varaordfører og en representant fra opposisjonen. Tabellen nedenfor gir en oversikt over Regionrådet for perioden 2015-2019. 

I tillegg har Regionrådet en administrasjon, som følger opp vedtatte prosjekt og Regionrådets arbeid i det daglige. I dag er det fire ansatte i Regonrådsadministrasjonen. 

Regionrådet 2015 - 2019 (revidert 01.10.18)
Regionrådet 2015 - 2019 (revidert 01.10.18)
Medlem Parti Varamedlem Kommune
Mariann Skotte SP Ronald Kikut Lesja
Hanne Velure H Kjell Jon Nyløkken Lesja
Jann-Erik Dalum AP Marita Lindbom Lesja
Oddny Garmo SP Fred Arne Hessen Dovre
Geir Arne Hageland SP Dovre
Brynjar Berge AP Ingvild Lystad Larsen Dovre
Dag Erik Pryhn AP 1. Jørund Båtstad Sel
2. Torstein Jordet
Lene Jevnheim AP 1. Elin Flåtten Martinussen Sel
2. May Bente Dahlen
Erling Lusæter SP 1. Gudbrand Skjåk Sel
2. Eldri Siem
Iselin Jonassen AP Sverre Braaten Vågå
Svein Blankenborg BL Steinar Aasgaard Vågå
Mette Vårdal SP Anders Bjørnsen Vågå
Bjarne Eiolf Holø SP Marit Sletten Lom
Anne-Lise Marstein AP Norvald Hellekveen Lom
Eilev Hellekveen LL Synne Skogsrud Lom
Elias Sperstad SP Per Lars Lien Skjåk
Edel Kveen SP Rannveig Brennhaug Skjåk
Odd Joar Ramstad AP Eva Therese Hyrve Skjåk
Anne Marie Sveipe OFK adm.
Kjersti Bjørnstad SP OFK fylkesting
Thorleif Bang H OFK fylkesting