Primærnæringsutvalget

Utvalget er rådgivende organ for Regionrådet, og har som oppgave å ta initiativ, utrede og sikre framdrift i saker av regionalpolitisk karakter innen området landbruk, herunder også utmark, rovvilt og foredlingsbedrifter innen jord- og skogbruk.

 

Utvalget innstiller overfor Regionråd/arbeidsutvalg i landbrukssaker. Landbrukspolitiske saker av regional karakter skal som hovedregel behandler av primærnæringsutvalget. Unntak fra dette avtales mellom regionrådsleder og leder for utvalget. Kommunene står hver for seg fritt til å ta opp saker av kommunal karakter uten at slike saker går via utvalget. Kommunene har ansvar for å holde utvalget orientert om kommunevise initiativ. Utvalget kan/skal initiere landbruksrelaterte utviklingsprosjekt i regionen. Der det faller naturlig skal utvalget være styringsgruppe for slike prosjekt.

Sammensetting

Primærnæringsutvalget har seks medlemmer, tre fra faglaga innen landbruket og tre politikere valgt av Regionrådet. En av de politisk valgte medlemmene skal være fra Skjåk eller Lom, med vararepresentant fra den andre kommunen. Samme regel gjelder for politikerrepresentasjonen fra Vågå/Sel og Dovre /Lesja

Primærnæringsutvalget 2016 - 2019
Primærnæringsutvalget 2016 - 2019
Medlemmer Representerer Varamedlemmer Representerer
Trond Ellingsbø, leder Bondelagene Anders Formo Bondelagene
Torun Heringstad Skogeierlagene Håvard Syse Skogeierlagene
Kjell Gaukstad Bonde- og småbrukerlagene Odd Gråberg Bonde- og småbrukerlagene
Edel Kveen Regionrådet/Skjåk kommune Eilev Hellekveen Regionrådet/Lom kommune
Mariann Skotte, nestleder Regionrådet/Lesja kommune Brynjar Berge Regionrådet/Dovre kommune
Svein Blankenborg Regionrådet/vågå kommune Erling Lusæter Regionrådet/Sel kommune