Arbeidsutvalget

Samarbeidsavtalen fastslår at regionrådet skal ha et arbeidsutvalg som skal bestå av ordførerne i de 6 samarbeidskommunene. Varaordførerne er varamedlemmer.

Regionrådets arbeidsutvalg 2016 - 2019 (revidert 01.10.18)
Regionrådets arbeidsutvalg 2016 - 2019 (revidert 01.10.18)
Kommune Medlem Varamedlem
Skjåk Elias Sperstad Per Lars Lien
Lom Bjarne Eiolf Holø Anne Lise Marstein
Vågå Iselin Jonassen Svein Blankenborg
Sel Dag Erik Pryhn Lene Jevnheim
Dovre Oddny Garmo Geir Arne Hageland
Lesja Mariann Skotte Ronald Kikut