Viktig melding

KORONAVIRUS

Alle kommunene i Nord-Gudbrandsdal har opprettet linjer for informasjon om koronaviruset. Vi anbefaler å følge med på kommunene sine hjemmesider for å få lokal informasjon.


- Sel kommune<https://www.sel.kommune.no/koronavirus-informasjonsside/>
- Vågå kommune<https://www.vaga.kommune.no/tenester/koronavirus-info/>
- Lom kommune<https://www.lom.kommune.no/koronaviruset/>
- Lesja kommune<http://krisestab.no/>
- Dovre kommune<http://krisestab.no/>
- Skjåk kommune<https://www.skjaak.kommune.no/aktuelt/koronavirus

 

Folkehelseinstituttet  og Helsenorge sine nettsider har heile tida oppdatert informasjon om utviklinga.

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

https://helsenorge.no/

Råd, utvalg og saksdokument