Regionrådet Nord-Gudbrandsdal 2019 - 2023

Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal er et samarbeidsorgan mellom kommunene Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk. Det er et politisk organ, som arbeider for å fremme regionen sine interesser, herunder tilflytting, næringslivsutvikling og stedsattraktivitet. 

Regionrådet er satt sammen av tre representanter fra hver kommune: Ordfører, varaordfører og en representant fra opposisjonen. Tabellen nedenfor gir en oversikt over Regionrådet for perioden 2019 - 2023. 

I tillegg har Regionrådet en administrasjon, som følger opp vedtatte prosjekt og Regionrådets arbeid i det daglige. I dag er det fire ansatte i Regonrådsadministrasjonen. 

Leder og nestleder velges for 2 år:

Bjarne Eiolf Holø - leder

Astrid Skomakerstuen Ruste - nestleder

Regionrådet 2019 - 2023

Medlemmer og varamedlemmer
Regionrådet 2019 - 2023
Medlem Parti Varamedlem Kommune
Eldri Siem SP Ingebjørg Uldalen Sel
SP Gro Sandbu Randen Sel
Pål Ellingsbø SP Erling Lusæter Sel
SP Lars Ekre Sel
Terje Jonny Sveen AP Karen Marie S. Aaseng Sel
AP Marius Bismo Sel
Bjarne Eiolf Holø SP Trond Volden Lom
Marit Sletten SP Rolv Enersvold Lom
Kjell Brandsar AP Sigrun Garmo Lom
Harald Sve Bjørndal BL Steinar Aasgaard Vågå
Live Langøygard AP Geir Inge Stadeløkken Vågå
Anders Bjørnsen SP Mette Vårdal Vågå
Astrid Skomakerstuen Ruste AP Frode Faksvåg Dovre
Guri Ruste DL Magne Botten Dovre
Fred Arne Hessen H Elisabeth Dalum Dovre
Edel Kveen SP Håvard Krogstad Berger Skjåk
Kristen Haugen Dagsgard SP Rannveig Brennhaug Skjåk
Stig Erlend Banken AP Eva Therese Hyrve Bosmen Skjåk
Mariann Skotte SP Ellen Sørumgård Syse Lesja
Ronald Kikut SP Bjørn Magnus Tordhol Lesja
Gry Sletta AP Per Arne Holseth Lesja
Trond Carlson IFK
Mari Gjestvang IFK
Bjørnar Tollan Jordet IFK
Jan Egil Fossmo RU