Arbeidsutvalget 2019 - 2023

Samarbeidsavtalen fastslår at regionrådet skal ha et arbeidsutvalg som skal bestå av ordførerne i de 6 samarbeidskommunene. Varaordførerne er varamedlemmer.

Leder av rådmannsutvalget er fast medlem i Arbeidsutvalget.

Arbeidsutvalget 2019 - 2023

Medlemmer
Arbeidsutvalget 2019 - 2023
Medlemmer Parti Kommune
Mariann Skotte SP Lesja
Astrid Skomakerstuen Ruste AP Dovre
Eldri Siem SP Sel
Harald Sve Bjørndal BL Vågå
Bjarne Eiolf Holø SP Lom
Edel Kveen SP Skjåk
Jan Egil Fossmo Rådmannsutvalget