Om Regionrådet Nord-Gudbrandsdal

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal er et samarbeidsorgan mellom kommunene Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre, Lesja samt Innlandet Fylkeskommune. Samarbeidet er formalisert gjennom en samarbeidsavtale (PDF, 200 kB).

Strategisk plan forside - Klikk for stort bildeStrategisk plan for Regionrådet Nord-Gudbrandsdal 2021-2024 ble vedtatt i Regionrådet Nord-Gudbrandsdal 19.2.2021. Visjon

Vår visjon er at Nord-Gudbrandsdal skal være en attraktiv og endringsvillig region. Vi skal vise nødvendig vilje til endring for å sikre et stabilt og godt tilbud av velferdstjenester, gode rammebetingelser for næringslivet og positiv samfunnsutvikling.

Hovedmålene våre er å gjøre regionen god på forskning og innovasjon, ha fokus på en bærekraftig forvaltning – som gir utvikling og nye arbeidsplasser, samt styrke regionens attraktivitet.

Les mer i Strategisk plan 2021-2024 (PDF, 770 kB)

 

Om Nord-Gudbrandsdal

Region Nord-Gudbrandsdal er en fjellregion med vakre nasjonalparker, rike folketradisjoner og en sterk nasjonal posisjon innen natur- og kulturbasert reiseliv. Historisk har landbruk og andre virksomheter knyttet til naturressursene, gitt regionen en viktig rolle. Døla-identiteten utgjør et fellesskap som knytter folk sammen og er et godt grunnlag for å utvikle samarbeidet videre på. Statistikk fra regionen finner du her

 

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal skal fremme regionens interesser gjennom å:

 • Medvirke til større åpenhet, utvikle samarbeidsevner og gjensidig informasjon mellom kommunene.
 • Arbeide for å nå mål og prioriterte tiltak i regionens årlige handlingsplan.
 • Legge til rette for innovasjon i offentlig sektor, samt næringsutvikling med særlig vekt på å:
  • arbeide for gode vilkår for nyetableringer
  • videreutvikle eksisterende næringsliv
  • arbeide for etablering av offentlige arbeidsplasser
 • Drive politisk interessearbeid overfor overordna myndigheter i distriktspolitiske spørsmål.
 • Samordne kommunenes høringsuttalelser der det er formålstjenlig.
 • Arbeide for interkommunale samarbeidstiltak til beste for regionens innbyggere.
 • Arbeide for å profilere regionen som en attraktiv tilflytterregion.


– Hentet fra samarbeidsavtale om «Interkommunalt politisk råd for Nord-Gudbrandsdal».

 

 

Lurer du på mer om livet i Nord-Gudbrandsdalen?

Gå inn på  www.komtiloss.no. Denne siden har gode tips og råd til deg som ønsker å flytte til regionen. Her finner du oversikt over ledige jobber, tips til hvordan du kan finne et sted å bo, informasjon aktiviteter og mye annet.
 

Regiondata

Regiondata er et selskap heleid av de seks kommunene i Nord-Gudbrandsdal. RegionData forvalter eierkommunenes IKT-løsninger og har en sentral serverpark på Otta i Sel kommune. 

Kontakt

Frode Damstuen
Daglig leder
Mobil 909 15 501