Korleis kan vi hjelpe di bedrift?

Vi er inne i ein heilt spesiell situasjon, og vi veit at mange i næringslivet har det tøft no. Mange av hjelpetiltaka kjem på regionalt/nasjonalt nivå, men vi i næringsapparatet vil gjerne bistå om vi kan.