E æ aktiv æ du?

"E æ aktiv Æ DU” er eit prosjekt som har som mål å få etablert eit varig aktivitetstilbod for ungar i Nord-Gudbrandsdalen som fell utanfor anna organisert aktivitet. Vi starta opp i 2012.

Alle 6 kommunane i Nord-Gudbrandsdal er med, og vi vil samle alle som melder seg på til felles aktivitetsdagar. I tillegg til å vere eit aktivitetstilbod håper vi at dette og kan bli ein møteplass for pårørande.

Vi ønskjer derfor at foreldre/føresette er med og søsken er også velkomne til å vere med. Målet er at alle får ei positiv oppleving i eit fellesskap. Det er etablert ei eiga prosjektgruppe for prosjektet der det sit foreldre til ungar med spesielle behov, helsesystre, folkehelsekoordinatorar og kommunefysioterapeutar.

Aktivitetane vil bli lagt opp for aldersgruppa 6-26 år.